Stichting Houtzagerij Nooit Gedacht

Help ons mee om stoomhoutzagerij Nooit Gedacht te behouden voor de toekomst!

Over de stichting

Onze Stichting Houtzagerij Nooit Gedacht is opgericht op 3 maart 2020 en is op 7 juli 2020 door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI

Het postadres is: Oud Alteveer C 148 9663PX Nieuwe Pekela

Email: info@houtzagerijnooitgedacht.nl

Telefoon: 0650872215

Kamer van koophandel nummer: 77515145

RSIN: 861031568

Rekeningnummer: NL 14 INGB 0008 1517 45

De Stichting heeft een (voorlopig althans) 3- koppig bestuur en bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij verlenen hun diensten onbezoldigd. Slechts gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd. Alle leden van het bestuur verlenen hun diensten op onafhankelijke wijze. Er zijn geen andere verbindingen met de stichting of andere belanghebbenden. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen en functies:

·      Johan ten Hoeve; voorzitter

·      Marieke Buurmeijer; secretaris

·      Ylona Molenaar; penningmeester

Hieronder kunt u ons beleidsplan 2020-2025 downloaden:

 Hieronder kunt u onze oprichtingsakte met statuten downloaden:

 Hieronder komt in 2021 ons eerste jaarverslag en financiële verantwoording.


E-mailen
Bellen
Info